วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Hub Kao Kin KhonCast:

Kittikhun Samritpansuk (Jun) as Ajsha
Sai Charoenpura as Sumitra
Chokechai Boonvoramethee (Boy) as Bodin
Rasri Balenciaga (Margie) as Naboon
Mike Kingpayom as Visshu
Boromvut Hiranyatsathiti as Vittaya
Pongpat Wachirabanjong (Oof) as Vamparm
Panudej Wattanasuchat (Duke) as Wasika
Siwat Koosakultham (Bad) as SangGorn

Song: Puen Tai (main) (True Friend)
Artist: Docmatic

ยื้อความตายก็เท่านั้น
Yue Kwam Tai Kor Tao Nan
It's useless to hold back the death.

ใครหลบพ้น คงไม่มี
Krai Lob Pon Kong Mai Mee
No one can escape.

เพราะทุกชีวิตอนิจจังเหมือนกัน
Prau Took Cheevit A-nij-jang
Because every lives are impermanent the same.

ใครจะค้ำฟ้า
Krai Ja Kam Fah
Who can be eternal?

ขอแค่เพียงในวันนี้ มีเพื่อนแท้ข้างๆ กาย
Khor Kae Piang Nai Wan Nee Mee Puen Tae Khang Khang Kai
Today, just want only true friend by our side.

มันจะเสี่ยงแค่ไหนก็คุ้มกันที่เรา...ได้เกิดมา
Man Ja Siang Kae Nai Kor Koom Kan Tee Rao...Dai Kerd Ma
Though we have to risk, it's worth enough that we were born.

*แม้ทางมืดหม่น หนทางสูงชัน
Mae Tang Meud Mon Hon Tang Soong Chan
Though the way is so dark...the path is so high and steep,

เพื่อนตายไม่ทิ้งกัน อันตรายสักเพียงไหน...
Peun Tai Mai Ting Kan Antarai Sak Piang Nai
true friend will not leave each other, no matter how dangerous it is.

**ร้อยชีวิตไว้ด้วยกัน ไม่ว่าวันนี้จะดีหรือร้าย
Roi Cheevit Wai Duay Kan Mai Wa Wan Nee Ja Dee Rue Rai
Bind our lives together, though today is good or bad.

ร้อยชีวิตไว้ด้วยกัน จะเป็นจะตายก็เป็นไป
Roi Cheevit Wai Duay Kan Ja Pen Ja Tai Kor Pen Pai
Bind our lives together. To be alive ot be dead, just let it be.

ถึงความตายจะมาหา ความชั่วช้าจะเข้ามา
Tung Kwam Tai Ja Ma Ha Kwam Chua Cha Ja Kao Ma
Though the death come to us...the badness come in,

ความดีอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเราคุ้มภัย...สิ่งชั่วช้า
Kwam Dee Yoo Trong Nee Pen Puen Rao Koom Pai...Sing Chua Cha
The goodness is right here as our friend to protect us...from evil.

(*)(**)(*)(**)(**)(**)

จะเป็นจะตายก็เป็นไป
Ja Pen Ja Tai Kor Pen Pai
To be alive ot be dead, just let it be.

จะเป็นจะตายก็เป็นไป
Ja Pen Ja Tai Kor Pen Pai
To be alive ot be dead, just let it be.
Song: Kerd Ma Pue Pen Khong Thur (ending) (Born to be yours)
Artist: Sai Chareonpura

ไม่ว่านานเท่าไหร่
Mai Wa Nan Tao Rai
No matter how long it is,

ใจก็ยังเฝ้าคอย
Jai Kor Yang Fao Koy
my heart still keep waiting.

ไม่ว่าดาวและเดือนจะเคลื่อนจะคล้อย
Mai Wa Dao Lae Duen Ja Kluen Ja Kloy
Even though the stars and the moon will recede and fall,

ฉันก็จะคอยแต่เธอ
Chan Kor Ja Koy Tae Thur
I will wait only for you.

คลื่นจะหยุดซัดฝั่ง
Kluen Ja Yood Sad Fang
Though the wave stop dashing over,

แต่ฉันไม่หยุดรักเธอ
Tae Chan Mai Yood Rak Thur
I will not stop loving you.

จะเก็บดวงใจฉันไว้เพื่อเธอ เสมอ
Ja Kep Duang Jai Chan Wai Pue Thur Samer
I will always keep my heart for you.

ฉันเป็นของเธอตลอดไป
Chan Pen Khong Thur Talod Pai
I belong to you forever.

* กี่ร้อยวันคืน กี่หมื่นปี
Kee Roi Wan Kuen Ki Muen Pee
(No matter) how many hundred days...how many ten-thousand years,

รักไม่มีวันตาย
Rak Mai Mee Wan Tai
love will never die.

** ฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
Cham Kerd Ma Pue Pen Khong Thur
I was born to be yours,

ไม่ว่าเธอจะรู้หรือไม่
Mai Wa Thur Ja Roo Rue Mai
no matter whether you know it or not.

ฉันไม่รู้ว่ารักเธอเท่าไหร่
Chan Mai Roo Wa Rak Thur Tao Rai
I don't know how much I love you,

แต่ไม่เคยรักใครอย่างเธอ
Tae Mai Keuy Rak Krai Yang Thur
but I have never loved anyone like I love you.

เธอเกิดมาเพื่อจะรักใคร
Thur Kerd Ma Pue Ja Rak Krai
Who were you born to love?

บอกได้ไหม ในหัวใจเธอ
Bok Dai Mai Nai Hua Jai Thur
Can you tell me in your heart?

ฉันเฝ้าคอยแต่เธอเสมอ
Chan Fao Koy Tae Thur Samer
I always wait only for you.

อยากถามเธอ ยังรักกันอยู่หรือเปล่า
Yak Tam Thur Yang Rak Kan Yoo Rue Plao
I want to ask you if you still love me.

(*, **)

ไม่มีความคิดเห็น: