วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Ngao Asoke


Cast:

Nawat Klratanarak (Pong) as Montai Mahattatada
Kanya Leenuttapong (Peung) as Pi
Parnwad Hemmanee (Pey) as Viyada Hiranyawat
Smith Arayasakul (Oak) as Nucha
Pitchaya Srithep (Fang) as Lakkhana
Nattapong Chatipong (Froid) as Setthee
Apinan Prasertwattnakul (A) as Pong-In
Kalaya Jirachaisakdecha (Mod) as Wipawan
Pijitra Kritikul (Jeab) as Maenwad
Original Soundtrack
Song: Saeng Lae Ngao (Light and Shadow)
Artist: Game Vitchayanee Piakin
มีชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงา
Mee Cheevit Gerd Ma Gor Muen Ngao
I was born to have life as a shadow

ที่เฝ้ารอเพียงแสงที่ขอบฟ้า
Tee Fao Raw Piang Saeng Tee Khob Fah
that keep waiting for the light from the sky.

จะได้มีตัวตนเมื่อเธอส่องแสงมา
Ja Dai Mee Tua Ton Mueh Thur Song Saeng Ma
So, I can have appearance when you shine on me.

เมื่อขาดเธอตัวฉันก็หายไป
Mueh Khad Thur Tua CHan Gor Hai Pai
When I'm without you, I just disappear.

* รู้ว่าเธอแสนไกล ขอได้เพียงเฝ้ามอง
Roo Wa Thur Saen Klai Khor Dai Piang Fao Mong
I know you've been so far. I just wish I can keep looking at you.

ชีวิตฉันต้องการ เท่านี้
Cheevit Chan Tong Garn Tao Nee
For my whole life, this is all I want

** แค่รักเธอยังไม่กล้า แอบรักเธอยังต้องกลัว
Kae Rak Thur Yang Mai Kla Aeb Rak Thur Yang Tong Klua
To love you, I don't dare. To secretly love you, I'm still afraid.

ฉันได้แต่เจียมตัว ว่าฉันนั้นเป็นใคร
Chan Dai Tae Jiam Tua Wa CHan Nan Pen Krai
I have to know myself...who I am.

ก็แค่เงาอันเลือนลาง
Gor Kae Ngao An Leun Lang
I'm just a vague shadow...

ได้แสงสว่างจากเธอเพียงแค่ร่ำไร
Dai Saeng Sawang Jak Thur Piang Kae Ram Rai
that get the light from you dimly.

แค่นี้ก็สุขใจเกินพอ
Kae Nee Gor Sook Jai Gern Por
That makes me happy enough.

ใช้ชีวิตอย่างเป็นเงาของใคร
Chai Cheevit Yang Pen Ngao Khong Krai
Though I live my life as someone's shadow,

จะสู้ทำเท่าไรก็เท่านั้น
Ja Soo Tam Tao Rai Gor Tao Nan
no matter how much I do it, it's useless.

ไม่มีทางที่เธอจะเห็นความสำคัญ
Mai Mee Tang Tee Thur Ja Hen Kwam Sam Kan
You never see the meaning...

จะมีฉันคนนี้ในสายตา..
Ja Mee Chan Khon Nee Nai Sai Ta
to have me in your sight.

(ซ้ำ*,**)

ชีวิตฉันต้องการแค่นี้ แค่รักเธอ..
Cheevit Chan Tong Garn Kae Nee Kae Rak Thur
For my life, this is all I want...to love you.

ยังไม่กล้า แอบรักเธอยังต้องกลัว
Yang Mai Kla Aeb Rak Thur Yang Tong Klua
I don't dare...to secretly love you, I'm still afraid.

ฉันได้แต่เจียมตัว ว่าฉันนั้นเป็นใคร
Chan Dai Tae Jiam Tua Wa Chan Nan Pen Krai
I have to know myself who I am.

ก็แค่เงาอันเลือนลาง
Gor Kae Ngao An Leun Lang
I'm just a vague shadow...

ได้แสงสว่างจากเธอเพียงแค่ร่ำไร
Dai Saeng Sawang Jak Thur Piang Kae Ram Rai
that get the light from you dimly.

แค่นี้ก็สุขใจเกินพอ
Kae Nee Gor Sook Jai Gern Por
That makes me happy enough.