วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Hub Kao Kin KhonCast:

Kittikhun Samritpansuk (Jun) as Ajsha
Sai Charoenpura as Sumitra
Chokechai Boonvoramethee (Boy) as Bodin
Rasri Balenciaga (Margie) as Naboon
Mike Kingpayom as Visshu
Boromvut Hiranyatsathiti as Vittaya
Pongpat Wachirabanjong (Oof) as Vamparm
Panudej Wattanasuchat (Duke) as Wasika
Siwat Koosakultham (Bad) as SangGorn

Song: Puen Tai (main) (True Friend)
Artist: Docmatic

ยื้อความตายก็เท่านั้น
Yue Kwam Tai Kor Tao Nan
It's useless to hold back the death.

ใครหลบพ้น คงไม่มี
Krai Lob Pon Kong Mai Mee
No one can escape.

เพราะทุกชีวิตอนิจจังเหมือนกัน
Prau Took Cheevit A-nij-jang
Because every lives are impermanent the same.

ใครจะค้ำฟ้า
Krai Ja Kam Fah
Who can be eternal?

ขอแค่เพียงในวันนี้ มีเพื่อนแท้ข้างๆ กาย
Khor Kae Piang Nai Wan Nee Mee Puen Tae Khang Khang Kai
Today, just want only true friend by our side.

มันจะเสี่ยงแค่ไหนก็คุ้มกันที่เรา...ได้เกิดมา
Man Ja Siang Kae Nai Kor Koom Kan Tee Rao...Dai Kerd Ma
Though we have to risk, it's worth enough that we were born.

*แม้ทางมืดหม่น หนทางสูงชัน
Mae Tang Meud Mon Hon Tang Soong Chan
Though the way is so dark...the path is so high and steep,

เพื่อนตายไม่ทิ้งกัน อันตรายสักเพียงไหน...
Peun Tai Mai Ting Kan Antarai Sak Piang Nai
true friend will not leave each other, no matter how dangerous it is.

**ร้อยชีวิตไว้ด้วยกัน ไม่ว่าวันนี้จะดีหรือร้าย
Roi Cheevit Wai Duay Kan Mai Wa Wan Nee Ja Dee Rue Rai
Bind our lives together, though today is good or bad.

ร้อยชีวิตไว้ด้วยกัน จะเป็นจะตายก็เป็นไป
Roi Cheevit Wai Duay Kan Ja Pen Ja Tai Kor Pen Pai
Bind our lives together. To be alive ot be dead, just let it be.

ถึงความตายจะมาหา ความชั่วช้าจะเข้ามา
Tung Kwam Tai Ja Ma Ha Kwam Chua Cha Ja Kao Ma
Though the death come to us...the badness come in,

ความดีอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเราคุ้มภัย...สิ่งชั่วช้า
Kwam Dee Yoo Trong Nee Pen Puen Rao Koom Pai...Sing Chua Cha
The goodness is right here as our friend to protect us...from evil.

(*)(**)(*)(**)(**)(**)

จะเป็นจะตายก็เป็นไป
Ja Pen Ja Tai Kor Pen Pai
To be alive ot be dead, just let it be.

จะเป็นจะตายก็เป็นไป
Ja Pen Ja Tai Kor Pen Pai
To be alive ot be dead, just let it be.
Song: Kerd Ma Pue Pen Khong Thur (ending) (Born to be yours)
Artist: Sai Chareonpura

ไม่ว่านานเท่าไหร่
Mai Wa Nan Tao Rai
No matter how long it is,

ใจก็ยังเฝ้าคอย
Jai Kor Yang Fao Koy
my heart still keep waiting.

ไม่ว่าดาวและเดือนจะเคลื่อนจะคล้อย
Mai Wa Dao Lae Duen Ja Kluen Ja Kloy
Even though the stars and the moon will recede and fall,

ฉันก็จะคอยแต่เธอ
Chan Kor Ja Koy Tae Thur
I will wait only for you.

คลื่นจะหยุดซัดฝั่ง
Kluen Ja Yood Sad Fang
Though the wave stop dashing over,

แต่ฉันไม่หยุดรักเธอ
Tae Chan Mai Yood Rak Thur
I will not stop loving you.

จะเก็บดวงใจฉันไว้เพื่อเธอ เสมอ
Ja Kep Duang Jai Chan Wai Pue Thur Samer
I will always keep my heart for you.

ฉันเป็นของเธอตลอดไป
Chan Pen Khong Thur Talod Pai
I belong to you forever.

* กี่ร้อยวันคืน กี่หมื่นปี
Kee Roi Wan Kuen Ki Muen Pee
(No matter) how many hundred days...how many ten-thousand years,

รักไม่มีวันตาย
Rak Mai Mee Wan Tai
love will never die.

** ฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
Cham Kerd Ma Pue Pen Khong Thur
I was born to be yours,

ไม่ว่าเธอจะรู้หรือไม่
Mai Wa Thur Ja Roo Rue Mai
no matter whether you know it or not.

ฉันไม่รู้ว่ารักเธอเท่าไหร่
Chan Mai Roo Wa Rak Thur Tao Rai
I don't know how much I love you,

แต่ไม่เคยรักใครอย่างเธอ
Tae Mai Keuy Rak Krai Yang Thur
but I have never loved anyone like I love you.

เธอเกิดมาเพื่อจะรักใคร
Thur Kerd Ma Pue Ja Rak Krai
Who were you born to love?

บอกได้ไหม ในหัวใจเธอ
Bok Dai Mai Nai Hua Jai Thur
Can you tell me in your heart?

ฉันเฝ้าคอยแต่เธอเสมอ
Chan Fao Koy Tae Thur Samer
I always wait only for you.

อยากถามเธอ ยังรักกันอยู่หรือเปล่า
Yak Tam Thur Yang Rak Kan Yoo Rue Plao
I want to ask you if you still love me.

(*, **)

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2550

Sroy Saeng JanCast:

Patchata Namparn (Rome) as Putti / Pumma
Sririta Jensen (Rita) as Duentemduang / Najan
Chatayodom Hiraunyasthiti (Chai) as Kirana
Rinlanee Sripen (Joy) as Melanee / Maneejan
Pummisit Tangpinijkarn as MooUan
Sasithorn Panichanok as Apsa / Saming
Santi Santivechakul as Lee / PapaleeSynopsisPutti, an archeologist and historical specialist who love advanture and works as a writer of Tann Magazine, his girlfriend's publisher. He meets Dr.Miang who become a lunatic in the hospital and gets a bird graven image. He knows that it's a key to help him to get into Paksa Jamjong, an ancient temple for Sroy Saeng Jan, an ancient and powerful jewels.After he got the bird graven image, he saw the strange illusion as if he gets back to the past. He gets an accident and meet Duentemduang, an archeologist and MooUan, her nephew. They took him to the hospital. Duentemduang doesn't know that her nephew bring Putti's bird graven image back home too. Duentemduang hates Putti because she thinks that he is an antique stealer and dealer, so she tries to unmask him in very ways.
Melanee, Putti's girlfriend, who deceive and use Putti to search for the antique for her, asked him to go to Paksa Jamjong to get Sroy Saeng Jan for her and he accepts to do it. Duentemduang keeps following him to catch him in the middle. This journey make them to find "Bongbod Nakorn", an legendary and hidden town in the jungle. It's the place where the cursed bird monster waiting for revenge them for a long time ago.In the past, this cursed bird monster is Kirana, a King of Bongbod who has a queen, Maneejan (Melanee in present). He doesn't know that his queen commit adultery with Pumma(Putti), his brotherlike soilder. One day, Najan ( Duentemduang) is brought to be Kirana's concubine. Both Kirana and Pumma fall in love with Najan at first sight. Maneejan's jealous and angry at Kirana because he praises Najan more than her. So, she bet with Pumma and tell him to make Najan falls for him and steal Sroy Saeng Jan, the jewel that can make them to be immortal. Pumma accepts to do it but the more he tries to seduce Najan, the more he falls for her. Pumma's seduction makes Najan confused and lose herself. It make them get into the regretful event.

Song: Yak Ja Yon Wela (main) (Wanna Turn Back Time)
Artist: Toffy Nichapa Po-Ngam


Aad Prau Wa Pen Kam Nod Jak Fah
Maybe it's because heaven assign us,

Aad Prau Wa Pen Tee Chok Chata
Maybe it's because of the destiny,

Tee Kian Lae Likit Ma Hai Rao Tong Pook Pan
that scripted and destined us to be bound.

Aad Prau Arai Don Jai Hai Chan Pid Plung
Maybe it's because something inspire me to do wrong,

Jon Tam Hai Thur Mee Nam Ta
that I made you cry

Lae Mai Keuy Tee Ja Kid Leuy Wa
and I have never thought...

Dai Tam Rai Krai Pai Tao Rai
how much I hurt someone.

Yak Ja Yong Wela Kae Klab Pai
I just want to turn back time..

Yak Ja Kor Chod Chai Took Took Yang
I want to make amends for everything.

Nai Sing Tee Khon Yamg Chan
For the thing that a person like me...

Keuy Plad Keuy Plang Apai Dai Mai
have ever made a mistake, can you forgive me?

Tor Tae Nee Took Tang Took Took Sing
From now on, in every ways...and everything...

Yoo Kab Pap Kwam Jing Tee Yang Moon Pai
I will be with the truth that still go forward.

Wan Wa Kong Mai Sai Kern Pai
I hope it will not be too late...

Kab Lom Hai Jai Tee Yang Lueh
with my breath that I have left.

Mai Roo Arai Tee Man Bang Ta
I don't know what blind me

Tam Hai Chan Tong Dern Long Tang
and make me lost my way.

Mueh Han Ma Mong Sing Tee Pan Jung Roo Wa Pid Chen Rai
When I turn to see in the past, I know what wrong I am.

(Repeat*)Song: Kwam Song Jam (ending) (Memory)
Artist: Vitsaraj Sookwattanasiri
Album: School of Lucks


Pap Khong Chan Lae Thur.
The pictures of you and me

Took Sing Tee Thur Hai Chan
Everything that you gave me.

Tee Tee Rao Nan Dern Pai Duay Kan
The place where we walked together.

Ploy Hai Pen Adeet Sai Klong Wang Ting Wai
Let it be just the past in the box that was left behind.

Tam Pen Leum Man Tae Tam Mai Mai Dee Kheun Leoy
I pretend to forget about it, but why...it's not better.

*Prua Kae Piang Lab Ta
Because just closing my eyes,

Kor Hen Pap Thur Yoo Yang Nan
I still always see you.

Yang Mai Mee Sak Kuen
There're not any night

Tee Chan Ja Luem Wa Yang Kong Rak Krai
that I can forget who I still love.


Hak Chan Chai Samong Jod Jam Rueng Rao
If I use my head to remember anything,

Kor Yang Por Ja Luem Thur Dai
I may be able to forget you.


Tae Chan Chai Hua Jai Kep Kwam Song Jam Rueng Khong Rao
But I use my heart to memorize everything about us.


Tor Hai Payayam Sak Tao Rai
No matter how hard I try,

Tae Kor Tam Dai Piang Kae Ting Rueng Rao Rob Rob Kai Pai
what I can do is just leave everything around me.


Yak Ja Ting Thur Pai Hai Klai
I want to leave you far away


Tae Kwam Rak Klab Ying Fang Luek Nai Jai Kuen Took Tee
but my love is more deep-rooted in my heart every time.

Ja Tam Ngai Hai Tuen
What can I do to wake up

Jal Kuen Tee Chan Fan Wa Yang Mee Thur
from the night that I dream that I still have you.


Tang Tee Kwam Jing Mai Mee
although in the fact, I don't have.


(Repeat*)

Ja Tam Yang Rai Tueng Ja Luem Thur Dai Sia Tee
What can I do, so that I can forget you.

MV
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Luerd Nai Din


Cast:
Anas Lapanich as Athit
Usamanee Vaithayanont as Tritip
Pimpan Chalayanakupt as Yaowadee
Song: Tam Yang Rai (Main) (What will I do)
Artist: Pisut Srisawang
Album: Ost. Luerd Nai Din

Nai Mueh Fah Nam Krai Ma Sak Khon
Since heaven send me someone...

Yam Sub Son Hai Kao Pen Dang Duang Ta
in my hard time, she is like my eyes,

Het Dai Tee Fah Klab Nam Thur Eek Khon Kao Ma
Why does heaven send me another one...

Hai Mee Ka Kab Chan Muen Daung Jai
to be my precious like my heart?

Mueh Jai Mee Nueng Duang Tao Nee
Since I have only one heart,

Rak Tee Mee Pueh Wai Hai Piang Poo Diaw
love should have for only one person.

*Mai Roo Ja Tam Yang Rai Mai Roo Wa Kuan Luek Krai
I don't know what I will do...don't know who I should choose.

Fah Mee Kan Tob Hai Chan Mai Wa Krai Tee Kuan Koo Kan
Heaven, do you have the answer for me who I should have?

Hak Luek Krai Pai Kor Sia Hak Sia Krai Pai Kor Cham
If I choose one, I will lose another. If I lose one, I will be hurt.

Tung Tam Mai Long Tad Jai Mai Dai
That's why I can't restrain my passion,

Tae Nai Sak Wan Chan Tong Tad Sin Jai
but someday I must decide it.

Mueh Jai Mee Nueng Duang Tao Nee
Since I have only one heart,

Rak Tee Mee Pueh Wai Hai Piang Poo Diaw
love should have for only one person.
(*)

Yom Chata Hai Fah Nam Tang Jai
I'll let the destiny lead my heart.

Prod Luek Hai Dai Mai
Can you choose it for me?

Kae Piang Rak Diew
Just only one love.
(*)

Tung Tam Mai Long Tad Jai Mai Dai
That's why I can't restrain my passion,

Tae Nai Sak Wan Chan Tong Tad Sin Jai
but someday I must decide it.
Song: Yak Ja Khao Jai (Ending) (Want to understand)
Artist: Bongkoch Jareontham

Album: Ost. Luerd Nai Din

Sing Tee Thur Sadang Tang Tae Rao Kob Kan
What you do since we're together...

Sing Tee Thur Ja Kid Ja Tam Yai Chan Mai Kao Jai
What you think to do, why don't I understand?

Mueh Bang Moom Kor Dee Tae Bang Moom Kor Rai
Some part is good but some part is so mean.

Ja Mong Ja Kon Tao Rai Dai Piang Kong Jai
The more I find out, the more I don't understand.

*Yam Tee Thur Sam Pas Chan Thur Tam Yang Kon Mee Jai
When you touch me, you do like you love me.

Bang Tee Tee Yan Klai Thur Tao Rai
But sometime, when I'm close to you,

Klab Meun Thur Ying Hang Klai
it seems like you're far away.

Thur Tong Karn Chan Bab Nai Bab Puen Rue Bab Kon Rak
What kind of me do you need, as a friend or as a lover?

Thur Tong Karn Chan Bab Nai Chan Ang Mai Keuy Nae Jai
What kind of me you want, I have never been sure.

Tae Tam Kab Jai Bab Nee Hua Jai Kor Ying Leuy Terd Pai Klai
But what you do to me makes my heart out of control.

Mai Rak Kor Por Dai Mai
If you don't love me, could you please enough?

Mueh Wan Nee Mai Tong Karn Jeb Prau Rak Thur
Now I don't want to be hurt because of loving you.

Hak Jai Thur Hang Klai Prod Ya Ma Klai Kan
If your heart is so far, please don't come close to me...

Ya Ma Tam Hai Wai Hai Wan Hai Cham Mueh Thur Pai
don't make me uneasy...make me hurt when you go.

Hak Tong Karn Cham Jing
If you really need me,

Bok Kwam Jing Dai Mai Sing Tee Jai Thur Son Khang Nai
can you tell me the truth that you're hiding inside your heart?

Prod Jong Atibai
Please explain.

Repeat (*)